Escorça de pi

Escorça de pi del bàltic per a decoració de jardins en garbells de 0-15 mm i de 15-50 mm i en big-bales de 5m3.